ערכות נושא


חיות

אמנות


דגלים וסמלים


משעשעים

הוראות התקנה:
הורד את ערכת הנושא אותה ברצונה להתקין.
הקובץ אותו הורדת הוא בפורמט
ZIP, חלץ ממנו את קובץ ערכת הנושא.
העתק את קובץ ערכת הנושא למכשיר הנייד ללא תתי ספריות (המחשב שלי->
MOBILE DEVICE)

עתה, פתח במחשב כף היד את תפריט התחל -> הגדרות
בלשונית "אישי" בחר ב"היום".

בלשונית מראה יופיעו מולך כל ערכות הנושא אותם העתקת.